Acupunctuur in Melderslo Groningen NL

Acupunctuur in Melderslo Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Melderslo Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Melderslo Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Melderslo Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Melderslo Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Melderslo Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Rottum Groningen NL

Acupunctuur in Rottum Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Rottum Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Rottum Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Rottum Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Rottum Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Rottum Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Zandeweer Groningen NL

Acupunctuur in Zandeweer Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Zandeweer Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Zandeweer Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Zandeweer Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Zandeweer Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Zandeweer Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Eppenhuizen Groningen NL

Acupunctuur in Eppenhuizen Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Eppenhuizen Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Eppenhuizen Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Eppenhuizen Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Eppenhuizen Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Eppenhuizen Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Kantens Groningen NL

Acupunctuur in Kantens Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Kantens Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Kantens Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Kantens Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Kantens Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Kantens Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Toornwerd Groningen NL

Acupunctuur in Toornwerd Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Toornwerd Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Toornwerd Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Toornwerd Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Toornwerd Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Toornwerd Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Huizinge Groningen NL

Acupunctuur in Huizinge Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Huizinge Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Huizinge Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Huizinge Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Huizinge Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Huizinge Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Middelstum Groningen NL

Acupunctuur in Middelstum Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Middelstum Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Middelstum Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Middelstum Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Middelstum Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Middelstum Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Usquert Groningen NL

Acupunctuur in Usquert Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Usquert Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Usquert Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Usquert Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Usquert Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Usquert Groningen NL, hij helpt je graag verder.

Acupunctuur in Zijldijk Groningen NL

Acupunctuur in Zijldijk Groningen NL is een van de disciplines van de Traditionele Chinese Geneeskunde. (T.C.G.). Naast acupunctuur omvat T.C.G.;
 • Chinese kruiden
 • Tui na (Chinese massage- en manipulatietechnieken)
 • Shiatsu (drukpuntmassage)
 • Tai chi chuan (Chinese bewegingsvorm)
 • Qi gong (Chinese oefeningen)
Acupunctuur is een geneeskunde die in China is ontstaan en al ruim 3000 jaar bestaat. Tussen 300 voor Christus en 100 na Christus zijn er verschillende boeken geschreven over acupunctuur, zoals de Huang Di Nei Jing Su Wen, Huang Di Nei Jing Ling Shu en Nan Jing. Vanuit China heeft T.C.G. zich verspreid over verschillende landen, zoals Japan, Vietnam en Korea. In al die landen heeft de acupunctuur zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook tegenwoordig zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de T.C.G. In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam heen lopen. Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Via deze punten en de meridianen is er een verbinding tussen het inwendige (de organen) en het uitwendige (de huid). Op deze manier kan via de buitenkant de binnenkant behandeld worden. Qi (“energie”) stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen en organen. Bij een verstoring van de qi kan er ziekte (een disbalans) ontstaan. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld acupunctuur kan de disbalans weer geharmoniseerd worden. In de Westerse geneeskunde hebben de organen bepaalde functies zoals de long die de zuurstof opneemt en het hart dat het bloed door de aderen pompt. In de T.C.G. hebben de organen niet alleen een lichamelijke functies maar zijn ook gekoppeld aan de psyche en aan emoties. Voorbeeld: Binnen de T.C.G. heeft de long o.a de lichamelijke functie voor het verspreiden van “lucht” (zuurstof). De long heeft als psychische component het “loslaten” en als emotionele component is de long gekoppeld aan verdriet. Wanneer een acupuncturist het heeft over een zwakke longfunctie, bedoelt hij geen long gezien vanuit de Westerse geneeskunde, maar gezien vanuit de T.C.G. Met acupunctuur kunnen dus zowel lichamelijke als psychische en emotionele klachten behandeld worden. Indicaties voor een acupunctuur
Behandeling:
Acupunctuur in Zijldijk Groningen NL kan zowel bij lichamelijke als psychische of emotionele klachten effectief zijn.
Zo kan acupunctuur gebruikt worden bij o.a.; 
 • Hoofdpijn / Migraine
 • Rugklachten
 • Whiplash
 • Nek- en schouderklachten
 • RSI- klachten
 • Klachten van spieren en gewrichten
 • Maag- en darmklachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
Shiatsu is een therapie in Zijldijk Groningen NL waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. duim, vinger(s) en handpalm(en). Shiatsu betekent druk en vinger. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar het verder werd ontwikkeld. Een traditionele vorm van massage, anma genaamd, werd gebruikt voor de behandeling van eenvoudige klachten. Rond 1925 heeft Tokujiro Namikoshi vorm gegeven aan de shiatsu door de shiatsu-technieken in een Westers raamwerk te plaatsen. Deze vorm van shiatsu (Namikoshi stijl) wordt veel toegepast in Japan als in het Westen.
Shizuto Masunaga ontwikkelde een verfijndere techniek in het diagnosticeren door het voelen van de buik (Hara diagnose) en rug. Daarnaast ontwikkelde hij een uitgebreid meridiaanstelsel om de diagnostiek en de behandeling te kunnen optimaliseren. De 12 hoofdmeridianen lopen in bijna alle lichaamsdelen en kunnen ook zo gebruikt worden voor behandeling. De shiatsu vorm die Masunaga heeft ontwikkeld wordt Zen-shiatsu genoemd, die ook veel wordt toegepast in Japan als in het Westen.
Bij shiatsu wordt ook gebruik gemaakt van de meridianen, acupunctuurpunten en de theorieën van o.a Yin / Yang, Vijf -elementen, Zes divisies.
Een andere theorie die in de shiatsu wordt gebruikt is de theorie van Kyo en Jitsu. 
 • Kyo wordt vertaald als leeg en is gerelateerd aan Yin.
 • Jitsu wordt vertaald als vol en is gerelateerd aan Yang.
 • Kyo en Jitsu hebben overeenkomsten met Yin en Yang. Zo kunnen Kyo en Jitsu niet zonder elkaar en kan beschreven worden als neiging naar Kyo of Jitsu. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een meridiaan Kyo of Jitsu is.
De theorie van Kyo en Jitsu wordt gebruik voor zowel diagnostiek als voor behandeling in Zijldijk Groningen NL.
Behandeling:
Na het afnemen van de anamnese worden de buik, rug en de polsen gevoeld. Daarna wordt de tong bekeken zodat een compleet beeld gevormd kan worden van de klacht(en). De shiatsu zal over de kleding heen gegeven worden. Het is dan van belang om geen knellende kleding, zoals riem, strakke broek, stropdas aan te hebben. De behandeling zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Het is van belang om na de behandeling extra te drinken, liefst groene thee of niet te koud water. Bij de shiatsu behandeling komen zogenaamde “afvalstoffen” vrij die d.m.v. extra drinken snel het lichaam verlaten. Het kan voorkomen dat na een shiatsu behandeling de klachten tijdelijk (ongeveer een dag) verergeren. Ook kan het voorkomen dat u ’s nachts droomt.
Qi
 
Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is: 
 • De basissubstantie van het universum
 • Functie, energie, beweging, activiteit
 • Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
 • Als Qi condenseert ontstaat materie
 • Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
 • De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
 • Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
 • Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.
 
Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming: 
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen. Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.
In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.
 
Yin & Yang
Yin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren. Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
 • Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
 • Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
 • Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
 • Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.
Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin �” Yang school (ontstaan in de periode van 476 �” 221 voor Christus) werden de Yin �” Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang. Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.
Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
 • Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
 • Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
 • Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
 • Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
 • Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.
Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
 • Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
 • Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
 • Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
 • Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
 • Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
 • In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.
Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.
Technieken
Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en), deze wordt ook door ons gebruikt in Zijldijk Groningen NL.
Moxa: 
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember. Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking;
 • Het activeren van de Yang
 • Het verdrijven van de kou
 • Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.
Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.
Cupping: 
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Stimuleren van de bloedcirculatie
 • Maag- / darmproblemen
 • Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.
Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a. 
 • stijve spieren
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Obstipatie
 • Griepverschijnselen.
Verblijfsnaaldjes: 
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten. De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.
Kinderen
Naast het gebruik van dunne naalden worden ook andere technieken gebruikt. Zo worden bij jonge kinderen, tot een jaar of 5, over het algemeen geen naalden in de huid geprikt, maar wordt bijvoorbeeld een stompe naald gebruikt. In het “Oude China” werden stompe naalden al beschreven en gebruikt.
In Japan werd ongeveer 250 jaar geleden het gebruik van de stompe naald verder ontwikkeld. Verschillende instrumenten werden ontwikkeld om op de huid te wrijven, tikken, drukken en strijken zodat het lichaam op verschillende manieren wordt gestimuleerd. In Japan wordt deze behandeling Shonishin genoemd. De technieken vinden o.a. plaats op de armen, benen, buik, rug en hoofd. De technieken zijn makkelijk aan te leren zodat de ouders dit thuis kunnen toepassen. Hiermee wordt de behandeling extra ondersteunt zodat er betere resultaten zullen zijn.
Shonishin kan o.a. worden toegepast bij volgende klachten: 
 • Vitale energie en constitutie versterken
 • Hyperactiviteit
 • Concentratieproblemen
 • Hevig huilen in de nacht
 • Ongeduld, geïrriteerdheid
 • Chronische amandelontsteking
 • Chronische oorontsteking
 • Chronische verstopte neus of drupneus
 • Darmproblemen (obstipatie of diarree)|
 • Allergie
 • Astma
 • Kroep
 • Stotteren
 • Bedplassen
Bij bepaalde klachten kunnen magneetpleistertjes op acupunctuurpunten worden geplakt ter ondersteuning van de behandeling.
Soms kan het toch nodig zijn om fijne, dunne naalden te gebruiken die ook ter ondersteuning van de behandeling zijn.
Diagnose:
Bij kinderen die nog geen duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen, zal de anamnese aan de ouders worden gevraagd. Bij kinderen die wel antwoord kunnen geven zullen de vragen aan zowel het kind als de ouders worden gesteld. Na het afnemen van de anamnese wordt bij de wat oudere kinderen de polsen en buik gevoeld en de tong bekeken.
Behandeling:
Bij de behandeling zijn de ouders aanwezig. Na een aantal zullen de ouders van oudere kinderen niet meer bij de behandeling aanwezig zijn. De ouders zullen de leren zodat ze dit dagelijks thuis kunnen toepassen op hun kind.
De duur van de behandeling zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Na de behandeling kunnen m.n. de kleine kinderen tijdelijk last krijgen van dunne ontlasting.
Neem gerust contact op met onze accupuncturist in Zijldijk Groningen NL, hij helpt je graag verder.